Sydlangeland Pastorat

Bagenkop- Magleby - Tryggelev - Fodslette Pastorat består af 4 mindre landsogne, som har hørt sammen siden den 1. december 2017.

Der er sket ændringer ved sidste menighedsrådsvalg i 2020.

Magleby Sogn havde ikke mulighed for at få et menighedsråd i sognet. Derfor pr. 1. søndag i advent 2020 er Magleby Sogn sammenlagt med Tryggelev-Fodslette Sogne således at det nu hedder

Magleby-Tryggelev- Fodslette Menighedsråd.

Der er menighedsråd i Bagenkop som består af 5 medlemmer,  og et Menighedsråd i Magleby - Tryggelev - Fodslette som består af 5 medlemmer.

Hvert menighedsråd holder deres møder, og 4 gange årligt holdes der fællesmøder for begge menighedsråd.

Pastoratet har fælles præst med præstekontor i Magleby og bopæl i Magleby Præstegård.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Pastorat består af 3 mindre landsogne, som har hørt sammen siden de sidste pastoratsændringer på Langeland i 1990. Siden 2004 har menighedsrådet arbejdet fælles i et pastoratsråd bestående af 7 medlemmer ( 3 fra Longelse sogn, 3 fra Skrøbelev sogn og 1 fra Fuglsbølle sogn ). Pastoratet har fælles præst med præstekontor og bopæl i Longelse præstegård.

Longelse sogn er et landsogn, bestående af landsbyerne: Sønder- og Nørre Longelse samt den lille fiskerby Spodsbjerg, der er sognets største samlede bebyggelse. Desuden ligger der en del gårde og huse spredt ud over sognet i Assemose, Barager og Nebbe, samt på Longelse Sønderskov. Sognet har et beboerhus, som tilhører den lokale sportsforening. Huset udlejes bl.a til familiefester. 
Af arbejdspladser tæller sognet LKF i Sdr. Longelse, som fremstiller vejmarkeringsmateriale, en juletræsproduktion samt en frisør.  På landbrugssiden bydes der på en større kodrift. I Spodsbjerg finder vi sejlruten Spodsbjerg-Tårs, en fiskeri- og turisthavn, dagli´brugsen, en fiskeforretning, 2 fiskeudstyrsforretninger,   et badehotel, et par campingpladser samt et større sommerhusområde. I Nørre Longelse ligger kirken og præstegården. Ravneryd kan byde på en lille gårdbutik med årstidens frugt og grønt.

Der er 578 beboere i Longelse sogn.

Kirkens åbningstider:

Dagligt fra kl. 8.00-17.00

Fuglsbølle sogn er et af Langelands mindste. Det består af en smal strimmel, der går ud til havet såvel på østkysten, som på vestkysten. Hovedlandsbyen er Fuglsbølle, dertil kommer Snaremose, Fuglsbølle Strand, Vesterby og Vesterby Mark, Statene samt lidt spredt bebyggelse af gårde og huse. 
Fuglsbølle kan fremvise en større svinebedrift, et økologisk landbrug med gårdbutik med salg af studekød i Statene og et lille ølsalg "ølleriet" i Vesterby.

Der er 204 beboere i Fuglsbølle sogn.

Kirkens åbningstider:

Dagligt åben fra kl. 08.00-17.00

Skrøbelev sogn består af landsbyerne Gammel Skrøbelev og Ny Skrøbelev, samt områderne: Møllemose, Vindeltorp, Torpe, Kragholm og Godthåb. Sognet har følgende institutioner: Hjørnet, et Bo- og værestedet i Gl. Skrøbelev. I den gl. præstegård er der indrettet en døgninstitution m. skole for anbragte børn "Skrøbelev hus", og på Skrøbelev skole er der indrettet et flexhus for børn med særlige behov. Huset fungerer som heldagsskole. Skrøbelev sogn har flere arbejdspladser at byde på, bl.a en maskinstation i Torpe, en tømrerforretning, et par mekanikere og en bedemand på Humblevej, et bed & breakfast i Gl. Skrøbelev og hotelvirksomhed i Ny Skrøbelev. Desuden kan sognet fremvise godset Fårevejle.

Der er 593 beboere i Skrøbelev sogn.

Kirkens åbningstider:

Dagligt fra kl. 8.00-17.00