Fotografering

Det er tilladt at fotografere optage på video i vores kirker efter flg. regler:

Når dåbsbørn, konfirmander og brudepar går ind i kirken og ud af kirken.

Det er muligt at få en aftale om, at en enkelt person fra familien tager billeder under selve handlingen. Under bøn og velsignelse bedes man slukke for apparaterne. Her skal der være andagtsro.

Fotografering samt videooptagelse skal foregå fra den plads man har indtaget.

Desuden er man velkommen til, at fotografere såvel brudepar som konfirmander ved alteret og dåbsbørn ved døbefonten før eller efter gudstjenesten/handlingen.