Dødsfald/Begravelse

Sognepræsten er begravelsesmyndighed for alle sognets beboere uanset kirkeligt tilhørsforhold.

Senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til kirkekontoret digitalt. Blanket findes på http://www.borger.dk

Har man kontakt til en bedemand, kan denne indberette dødsfaldet.

Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

Pyntning af kirken: Såfremt man ønsker kirken pyntet kan man vælge at gøre det selv eller kirken kan foretage pyntningen. De nærmere omstændigheder aftales med kirkens graver. Priser kan ses her.

Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.

Læs mere om dødsfald og begravelse/bisættelse på Kirkeministeriets hjemmeside her >>>

Salmevalg:
I kirken skal der synges 4 salmer ved begravelsen/bisættelsen. Her kan man evt. forberede sig på valg af salmer. Man kan både se teksten og høre melodierne. Klik her