Longelse kirke

Longelse kirke er en middelalderkirke, bestående af et romansk skib og et sengotisk langhuskor. Tårnet er i vest, våbenhuset i syd og sakristiet i nord. Kirken har plads til 200 kirkegængere.

Prædikestol, alterbord og altertavle er fra renæssancetiden.

Prædikestolen

Altertavlen er meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne.

Altertavlen

Alterbordet er fra 1588 og viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelsen og den sidste nadver.

Prædikestolen har billedfelter med de 4 evangelister. I våbenhusets NØ-hjørne ses en gammel billedkvadre med en korsbærende mand. Kirkeskibet Ingeborg er en model af Fregatten Jylland.

2 1400-tals viekors i koret er blevet restauret i efteråret 2009, og står nu smukt og minder om dengang kirkens sengotiske kor blev indviet.

Orglet har 2 manualer og 12 stemmer. Det er bygget i 1989 hos orgelbygger Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Kirken som er højt placeret på den gamle Spodsbjergvej mellem Rudkøbing og Spodsbjerg med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland.

Kirken er åben dagligt kl. 8.00-17.00.

Se vores kirkebrochure her

Engelsk Kirkebrochure Link

Tysk Kirkebrochure Link