Gravsteder

Billederned viser forskellige gravsteder / typer

"" "" ""
"" "" ""
"" "" ""
"" ""

 

Vedligeholdelse af gravsteder ved vores kirker

Når man har valgt et gravsted, skal der også tages stilling til hvem der skal vedligeholde gravstedet.

Legatgravsteder: På fællesplæner er det let. Der skal vedligeholdelsen foretages af graveren. I den situation laver kirkeværgen en "aftale om gravstedvedligeholdelse" (legatgravsted), som underskrives af bedemanden og ofte også betales via denne.

Denne aftale gælder i hele gravstedets fredningstid (15 år for urner, 25 år for kister). Det betales med et engangsbeløb, som dækker græsslåning og hvis der er bed på gravstedet, renholdelse og årlig tilplantning med blomster.

Vælger man et almindeligt gravsted, med hæk omkring, er der flere muligheder. Man kan også her lave en aftale om gravstedsvedligeholdelse (legatgravsted), som gælder i hele gravstedets fredningstid, men her vælger man om aftalen skal dække kun vedligeholdelsen (fjernelse af ukrudt mv) eller om graveren også skal grandække til jul og plante blomster. Nogle ønsker at graveren sørger for det hele. Andre ønsker at der bare bliver sørget for at gravstedet er rent og pænt, og kommer så selv og planter blomster og lægger gran.

Årlige aftaler: Kassereren sender hvert år regninger ud til de personer, som vælger at betale for vedligeholdelse, granpyntning, blomster hvert år. Nogle vælger at betale sig fra det hele, og andre ynder selv at gå og plante blomster, men vil ikke være bundet af at skulle på kirkegården hver uge for at fjerne ukrudt.

Priserne for de enkelte vedligeholdelsesaftale afhænger selvfølgelig af gravstedets størrelse, og om der skal sørges for blomster og gran eller kun vedligehold. Alle takster er fastsat af Langelands provst pr. 1. jan hvert år og er ens for hele Langeland.

Hvis man ønsker at lave en legataftale eller indgå en aftale om årlig vedligeholdelse af gravsteder, kan man henvende sig til graveren eller kirkeværgen ved sin kirke.