Bagenkop - Magleby - Tryggelev - Fodslette kirkegårde

De forskellige typer gravsteder

Når man skal vælge det sidste hvilested for et familiemedlem eller til sig selv, findes der mange muligheder.

Fællesplænen eller de ukendtes gravsted, det er en græsplæne, med en fælles sten, hvor der kan placeres blomster. Det enkelte gravsted er ikke markeret på plænen. Det er den helt enkle løsning.

Fællesplæne med plade i græsset, er også en mulighed. Det er stadig en stor plæne, men over hver urne/kiste ligger en indgraveret stenplade i græsset. Ved hver plade er der placeret en vendbar vase til blomster.

Det traditionelle gravsted, ønsker man noget mere personligt, bør man vælge et rigtigt gravsted. Det er en lille have med hæk omkring i forskellige størrelser. De helt små er urnegravsteder med plads til to urner og de største har plads til seks kister. Disse gravsteder giver rige muligheder, for dem der ønsker noget lidt mere personligt. Der kan være store eller små gravsten, bede med blomster, forskellige buske, og træer og udsmykning. I gravstedsanlæggets udsmykning må der dog ikke bruges træ, glas, plastic og metal.

Vedligeholdelse af gravsteder ved vores kirker.
Når man har valgt et gravsted, skal der også tages stilling til hvem der skal vedligeholde gravstedet.

Legatgravsteder: På fællesplæner er det let. Der skal vedligeholdelsen foretages af graveren. I den situation laver kirkeværgen en "aftale om gravstedvedligeholdelse" (legatgravsted), som underskrives af bedemanden og ofte også betales via denne.

Denne aftale gælder i hele gravstedets fredningstid (10 år for urner, 25 år for kister). Det betales med et engangsbeløb, som dækker græsslåning og hvis der er bed på gravstedet, renholdelse og årlig tilplantning med blomster.

Vælger man et almindeligt gravsted, med hæk omkring, er der flere muligheder. Man kan også her lave en aftale om gravstedsvedligeholdelse (legatgravsted), som gælder i hele gravstedets fredningstid, men her vælger man om aftalen skal dække kun vedligeholdelsen (fjernelse af ukrudt mv) eller om graveren også skal grandække til jul og plante blomster. Nogle ønsker at graveren sørger for det hele. Andre ønsker at der bare bliver sørget for at gravstedet er rent og pænt, og kommer så selv og planter blomster og lægger gran.

Årlige aftaler: Kirkens regnskabsfører sender hvert år regninger ud til de personer, som vælger at betale for vedligeholdelse, granpyntning, blomster hvert år. Nogle vælger at betale sig fra det hele, og andre ynder selv at gå og plante blomster, men vil ikke være bundet af at skulle på kirkegården hver uge for at fjerne ukrudt.

Priserne for de enkelte vedligeholdelsesaftale afhænger selvfølgelig af gravstedets størrelse, og om der skal sørges for blomster og gran eller kun vedligehold. Alle takster er fastsat af Langelands provst pr. 1. jan hvert år og er ens for hele Langeland.

Hvis man ønsker at lave en legataftale eller indgå en aftale om årlig vedligeholdelse af gravsteder, kan man henvende sig til graveren eller kirkeværgen ved sin kirke.