Magleby Kirke

Magleby Kirke er en middelalderkirke og består af et romansk skib, sengotisk langhuskor, våbenhus, ligkapel og tårn.

Kirken ligger på et højdedrag med udsigt over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.

Skibet er en granitkvaderbygning med begge de opringdelige døre bevaret med fritstående søjler. Den nordlige, som er i brug, er udvidet, mens den sydlige er tilmuret.

Fra et  nedbrudt romansk kor ses adskillige kvadermaterialer i kirkens yngre murværk, bl.a. en arkadefrise. Det romanske kor blev i sengotisk tid erstattet af et hvælvet langhuskor.

Kirkeskibet: hedder Frederik VII, men hed oprindelig Frederik VI. Kirkens skib minder da om kongemagtens ordnende indflydelse i folkets liv.

Frederik VI knytter vi til bondefrigørelsen i slutningen af 1700 tallet.

Frederik VII knytter vi til grundloven givet i 1849

Tårnet har været ombygget af to omgange. Første gang i 1762, hvor det fik et højt ottekantet spir, og atter i 1828-29.

Kirkens alterbord har et enkelt panelværk fra o. 1600 og en altertavle med billede " Bebuddelsen " i Italiensk stil i nyrokoko ramme.

Den romanske døbefont er af sydfynsk type og prædikestolen er et snitværk i renæssance fra ca 1630.

Mindevæg

På kirkegården findes en mindemur over engelske, canadiske og amerikanske flyvere, der blev skudt ned over Langeland under 2. verdenskrig

Mere info her

Bercusons-sten

Bercusons-sten

Kirken er åben 07.00 - 17.00

Sognepræst: Li Have Otterstrøm.

Magleby Kirke

Kirkeskibet og Skibefest

Mere info her