Magleby - Tryggelev - Fodslette.

FORMAND
Helge Dinesen
Pilehaven 10
Tryggelev
5932 Humble

janehelgedinesen@gmail.com
61684164

NÆSTFORMAND, KIRKEVÆRGE
Anne Toftemann Knudsen
Sønderskovvej 4
Fodslette
5932 Humble

annetoftemannk4@gmail.com
31248166

KASSERER, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Kaj Elmer Christoffersen
Tryggelev 20
Tryggelev
5932 Humble

doka@christoffersen.mail.dk
62561035/51331035

MENIGT MEDLEM
Flemming Thomsen
Søndenbro 14
Søndenbro
5935 Bagenkop

KONTAKTPERSON
Doris Inge Christoffersen
Tryggelev 20
Tryggelev
5932 Humble

doris.i.christoffersen@gmail.com
62561035/51370283

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Li Have Otterstrøm
Kirkeby 1
5935 Bagenkop

lhl@km.dk
62561077
Træffes dagligt undtagen mandag