Gudstjenester på Plejehjemmene
En gang om måneden holdes der gudstjenester på hvert af plejehjemmene:  Rudkøbing Plejehjem og Danahus.
Gudstjenesterne holdes på skift af  sognepræst Hanne Davidsen,  
og sognepræst Ann Kirstine Højstrup, Longelse.

Plejehjemsgudstjenester

Beboere på Center Kohaven henvises til gudstjenesterne
på  Rudkobing Plejehjem og i Rudkøbing kirke.

Der kan bestilles kirkebil, Byens Taxi 62511080.

På Lindelse Plejehjem afholdes der en gudstjeneste hver måned.

Gudstjenesterne holdes på skift af sognepræst Li Have Otterstrøm, Magleby, og sognepræst Eigil Andreasen, Humble.

Gudstjenester