Konfirmation

Konfirmationen foregår hos os på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme.
For at blive konfirmeret kræves der, at man er døbt, og at man har deltaget i minimum 48 undervisningstimer. Desuden skal man deltage i mindst 8 gudstjenester i løbet af konfirmandåret.

De fleste konfirmanderne fra Longelse-Fuglsbølle & Skrøbelev sogne går på Ørstedsskolen, og her har man i skemalægningen givet plads for undervisning af konfirmander torsdag morgen.

Desuden skal vi deltage i et fælles konfirmandtræf med de andre konfirmander her på Langeland. Vi får også en hel undervisningsdag til udflugter og værkstedsarbejde. Også en konfirmandweekend bydes der på.

Tidspunkt for undervisningen: 8.00 - 10.00

Regler for foto/video kan ses her

Læs mere om konfirmation på Kirkeministeriets hjemmeside her

Der bliver der lagt generalprøver op til selve konfirmationen

Konfirmations oversigt i kirkerne