Skrøbelev kirke

Skrøbelev kirke er indviet til Skt. Nikolaus. Kirken har plads til 200 kirkegængere.

De ældste dele menes at være fra slutningen af 1000-tallet, men er siden i sengotisk tid blevet ombygget.
Fra romansk tid er der på kirkens sydvæg bevaret en række granitskulpturer, bl.a. et vikingeskib. 
 
I kirken finder vi en del 1400-tals kalkmalerier fra Træskomalerens værksted.

Kalkmaleri

Vi finder også her øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket til kirken i 1991 af Alfred Sørensen, Spodsbjerg.

Kirkeskib

Kirken gennemgik en større renovering i 1957 (bemærk billeder/tegninger i våbenhuset).

Fra denne renovering stammer bl.a. kirkens altertavle, som er formet omkring et billede fra en ældre altertavle fra 1590. Billedet er sat ind i en egetræsramme og forestiller Golgata scenen med Jesus og røverne på korset. Sidefløjene er skåret i eg og belagt med bladguld. Den nordlige fløj viser englen i færd med at fjerne gravstenen påskemorgen. Den sydlige fløj viser Jesu himmelfart. Selve alterbordet er en muret sokkel, hvorpå der er anbragt en stor Ølandssten.

Døbefonten er hugget i granit. Der er indlagt et messingfad med ordene: Lader de små børn komme til mig. Hindrer dem ikke, thi for saadanne ere Guds rige. En dåbskande i messing pryder fadet.
 
Orglet er fra 1957 og er oprindelig bygget af orgelbygger Vilh. Hemmersam, København. Det er senere bygget om af orgelbygger Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Kirken er åben dagligt kl. 8.00-17.00. 

Se vores kirkebrochure her

Engelsk Kirkebrochure Link

Tysk Kirkebrochure Link