Fødsel

Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder.

Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, skal der til bopælssognet digitalt afleveres en ansvars- og omsorgserklæring, som kan hentes på  www.borger.dk - senest 14 dage efter fødslen. Den skal være underskrevet med digital signatur/Nem-id.