Bagenkop Kirke

Kirken er beliggende på den sydligste ende af Langeland. Den er Langelands mindste kirke, ligesom den også er Langelands yngste.

Kirken blev indviet d 19. December 1920.

Ønsket om en kirke i Bagenkop udsprang af Norets inddæmning. Før dette var det fast skik, at borgerne fra Bagenkop sejlede til kirke i Magleby. Dette kunne være en farlig affære. I 1779 forliste et brudefølge på selve bryllupsdagen, hvor 5 personer druknede.

Lærer og kirkesanger C. Harboe kom i 1850´erne med ideen om, at man ved inddæmning af Magleby Nor kunne indvinde omkring 1000 tønder land.

Lensgreven gav i 1851 sin tilladelse og i 1853 kunne arbejdet med inddæmningen påbegyndes.

Selve inddæmningen af Noret var en katastrofe for fiskerne i Bagenkop. Området, hvor man havde jaget og fisket i flere hundrede år, var væk - og søvejen til kirken var væk. Denne havde til tider været farlig, men dog nemmere end vejen over land.

Ønsket om egen kirke i Bagenkop begyndte at tage form. Dog skulle der endnu en tragisk  hændelse til, før der kom skred i sagen.

I 1908 omkom 4 familiefædre, da de forliste ud for Vester Gulstav, hvor man efter Norets inddæmning måtte søge til for at tjene til føden.

Der var langt til Magleby kirkegård, så efter denne episode meldte der sig i Bagenkop et ønske om at blive stedt til hvile det sted, hvor man hørte hjemme.

Et kirkeudvalg så i 1913 dagens lys og i 1914 blev grunden valgt og købt.

Første verdenskrig lagde en dæmper på planerne, men i 1916 gik man igen i gang med arbejdet. Staten gav et løfte om 40.000 - 50.000 kr. En stor del af det resterende beløb blev indsamlet blandt byens borgere, som gav bidrag til blandt andet kirkens inventar.

Da der blev opsat en sten til minde om C. Harboes arbejde for inddæmningen i Magleby, opstod der samtidig en fast tratidion blandt mænd og drenge i Bagenkop: man stoppede for at lade sit vand på stenen.

En skik der den dag i dag stadig består.

Orglet:

Kirkens nuværende orgel er et Frobenius-orgel med 12 stemmer, to manualer og pedalværk. Det er bygget i 1955 til den danske kirke i Paris.

Kirkens første orgel var et hamonium men det blev snart afløst af et rigtigt orgel af Marcussen & Søn. Marcussen- orglet måtte dog udskiftes pga. slid og mekaniske fejl, der gjorde orglet vanskeligt at betjene. Bagenkop menighedsråd købte i 1997 orgelet, som blev opsat i kirken i 1998. Ved opsættelsen opdagede man at orglet, med vingerne klappet ud, var et par centimeter for højt til at stå på pulpituret. Løsningen blev, at hugge loftet til, så vingerne nu lige nøjagtigt kan stå klappet helt ud.

Kirkeskibet:

Kirkeskibet blev bygget af Peter Jørgensen til indvielsen af Bagenkop Kirke. Det bærer navnet " Marie". Det har som det eneste kendte kirkeskib lanterne, der kan tændes. 

Kirkeskibet ( efter det har været nedtaget til restaurering )  bæres hvert 7. år gennem byen i proces sammen med Magleby kirkes kirkeskib. Dette gøres til den meget traditionsbundne skibefest, som har foregået siden 1914.

På kirkeklokken er indskrevet; "Jeg kimer i glæde, jeg kalder i sorg, jeg byder til sæde i nådens borg "

ordene er forfattet af Henrik Sabroe, der var sognets præst fra 1886-1889

Alterbillede og glasmosaik:

På kirkens oprindelige alterbillede ses motivet af " Vandringen på søen". Billedet er malet og skænket til kirken af Brûcher Henriksen. Dog var der et ønske om en glasmosaik. Ønsket kom af, at lyset fra østvinduerne gjorde det svært at se alterbilledet.Problemet blev løst midlertidigt med gardiner spændt for vinduerne. I 1957 lavede Brücher Henriksen skitser til en glasmosaik, men først i 1997 blev arbejdet fuldført af Helle Scharling. Motivet til glasmosaikken er " Jesus stiller stormen på søen"- Mosaikken blev indviet 1. søndag i advent 1997.

Alterbibelen:

Den oprindelige alterbibel har tre oplysninger indskrevet-

" Denne bibel samt den syvarmede lysestage og alterdug er skænket Bagenkop Kirke af købmand Niels Lund og Hustru, Kolding i efteråret 1941. Samme har i år 1920 skænket kalk og disk til Bagenkop Kirke.

" Kaptajn Lund, Bagenkop, og broder Niels Lund, har skænket kirken dåbsfad og dåbskande i 1920."

" Kirsten Hansen, Bagenkop, har skænket ny alterdug til kirken, december 1982"

Den oprindelige bibel blev stjålet fra kirken i 2014. Senere blev biblen fundet i sommerhusområdet ved Ristinge, desværre meget medtaget. Menighedsrådet besluttede derfor i 2014 at indkøbe en ny bibel. Den gamle bibel er blevt restaureret, men bruges dog ikke p.g.a den er meget skrøbelig

Lysekronen: I 1934 blev lysekronen opsat i Bagenkop Kirke.Den er udarbejdet af kunstsmed Knud Eibye. Selve udformningen og motivet er hentet fra Åbenbaringens bog kap. 21 " Den havde en svær og høj mur med tolv porte og ved portene stod der tolv engle...og bymuren havde tolv grundsten og på dem stod tolv navne: navnene på lammets tolv apostle " 

Kronen blev sidst nedtaget i 1983 i forbindelse med den indvendige kalkning. I kronens baldakin er lagt sedler vedrørende disse indvendige kalkninger af kirken.

Lampetter:I 1998 fremstillede Carsten Knudsen, smed og faglærer på Svendborg Tekniske Skole, lampetterne til kirken. Disse er nøjagtige kopier af en gammel lampet fra orgelpulpituret og har form som to tårne i lysekronen.

Lysestagen: er en syvarmet stage. Denne bærer inskriptionen "Skænket af Knud og Ann Gether 1973" Denne har afløst den oprindelige lysestage.

Præstetavlen:

I kirken er ophængt en præstetavle med alle præsters navne samt årstal for deres virke i Bagenkop Kirke.

Kirken er åben 07.00 - 19.00

Sognepræst: Li Have Otterstrøm

Kirkegården.
På Bagenkop Kirkegård står siden 2001 en bronzeskulptur udført af billedhugger Trine Maria Høy.

Skulpturen hedder Himmelporten, og i bunden af skulpturen finder indskriften

" Herren bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid "

( salme 121 v 8)

I forbindelse med anlæg af nye gravpladser, der gør det muligt af foretage anonym kistebegravelse opstod der behov for et mindesmærke, hvor blomster kunne lægges; altså noget svarende til ankeret ved fællesplænen til urnenedstættelse.

For at få løst denne opgave, henvendte kirkeværgen Grethe Christiansen, sig i 1999 til Trine Maria Høy, der dengang var ansat på Langelands Kunsthøjskole i Magleby. 

Da hun senere forlagde sit forslag i modelform, forekom det som en helt fuldkommen løsning af opgaven. For hvad kunne være bedre tænkt end en skulptur, der i sin form rummer minder om både skibsstævnen og porten.

Skulpturens formål, som netop udsmykning af en gravplads, hvor man træder over fra en tilstand til en anden og altså kan siges, at gå gennem en slags port

Skulpturen blev afsløret efter gudstjenesten, Bededag, den 11 maj 2001